Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
June 8, 2013
Image Size
270 KB
Resolution
750×800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,510
Favourites
150 (who?)
Comments
26
Downloads
8
×
Soleil by Juupion Soleil by Juupion
EDIT: ahh thanks for accepting me ^q^!! well i'm adding some info for this guy
-thích máu me (yanderu)
-nói chuyện nghe có vẻ rất ngây thơ >w>
I HOPE I'M NOT TOO LATE FOR THIS CRIES;;; i didn't notice you put forward the deadline
my character for :iconlandof4seasons:

Tên: Soleil
Tuổi: 15
Giới tính: Nam
Loài: Người
Chiều cao: 1m50
Cấp bậc: D
Hệ: TCPT
Trang bị: mỏ neo he has a bird too but i kinda rushed OTL

Thông tin khác: là một thủy thủ bị trôi dạt vào đảo trong một vụ đắm tàu.
Add a Comment:
 
:iconka-kesora:
ka-kesora Featured By Owner Jun 21, 2013  Student General Artist
shota shota shota shota omg By the way, Soleil's meaning is Sunflower right? XD
Reply
:iconjuupion:
Juupion Featured By Owner Jun 22, 2013  Hobbyist Digital Artist
i don't know if it has any other meaning, but Soleil means sun in french ^_^
Reply
:iconkiraboshi0810:
Kiraboshi0810 Featured By Owner Jun 19, 2013
Mu mu mu :iconasdfghplz:
Reply
:iconmimoru-chan:
Mimoru-chan Featured By Owner Jun 16, 2013  Student Digital Artist
Chời ơi đẹp quá ~~ màu đẹp quá ;;; A ;;;;
Reply
:iconjuupion:
Juupion Featured By Owner Jun 16, 2013  Hobbyist Digital Artist
thank you ^u^//
Reply
:iconaquayume:
AquaYume Featured By Owner Jun 9, 2013   Digital Artist
SEGSDHADFASGRDHDRHDFGSDFS đẹp quá đẹp quá ;A; !!!!!!!!!!!!!
Design đẹp màu đẹp nói chung đẹp tất =[[[[[[[[[ *sờ sờ màn hình*
Reply
:iconjuupion:
Juupion Featured By Owner Jun 10, 2013  Hobbyist Digital Artist
ahhh cảm ơn nhiều nhiều *kisses u3u
Reply
:iconshizu-sou:
shizu-sou Featured By Owner Jun 9, 2013
màu tuyệt quá ddi~ 。:゚(。ノω\。)゚・。
Reply
:iconjuupion:
Juupion Featured By Owner Jun 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
cảm ơn nhé!!
Reply
:iconkaemonn:
kaemonn Featured By Owner Jun 9, 2013
awwwww yeaahhhh yellow kyahh :icontearplz: ! same team
Reply
Add a Comment: